Sách hay mừng Đại hội Đảng

Mỗi ngày, Thư viện Quốc gia đón hàng trăm lượt bạn đọc, khách trong nước, quốc tế đến tham quan và đọc sách.

Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn các hoạt động của Bác trong các đại hội Đảng mà Người tham dự; là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả, nhất là các đảng viên. Cuốn sách gồm ba chương: Chương I - Nguyễn Ái Quốc với việc sáng lập ĐCS Việt Nam; Chương II - Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội lần thứ II của Đảng; Chương III - Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội lần thứ III của Đảng. Các bài viết trong mỗi chương phản ánh đầy đủ, sâu sắc vai trò của Bác trong mỗi kỳ đại hội, gắn liền với hoạt động cách mạng của Đảng ở mỗi thời kỳ quan trọng của đất nước như: Nguyễn Ái Quốc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin về Việt Nam; Nguyễn Ái Quốc tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng; Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và ý nghĩa của việc thành lập Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình chuẩn bị Đại hội; Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta lãnh đạo kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà... Phần Phụ lục cung cấp một số tư liệu quý gồm: Chính cương, sách lược, điều lệ vắn tắt của Đảng; Lời kêu gọi; Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản; Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ II; Một cách thảo luận Dự thảo điều lệ Đảng; Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam... 2- 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường lịch sử (NXB Thông tin và Truyền thông, 2010). Cuốn sách do PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV chủ biên giới thiệu hệ thống những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, được chia làm năm giai đoạn: Chặng mở đầu (1920 - 1930); Chặng thứ nhất (1930 - 1945); Chặng thứ hai (1945 - 1954); Chặng thứ ba (1954 - 1975); Chặng thứ tư (1975 - 2010); qua đó khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần Phụ lục giới thiệu chân dung, tiểu sử các Tổng Bí thư của Đảng, danh sách các Ủy viên BCHT.Ư Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ X. 3 - Các cương lĩnh cách mạng của ĐCS Việt Nam (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010). Từ ngày thành lập đến nay, dưới những hình thức và tên gọi khác nhau, ĐCS Việt Nam đã bốn lần ban hành cương lĩnh hoặc những văn bản có tính cương lĩnh. Cuốn sách Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được PGS, NGND Lê Mậu Hãn biên soạn, nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu về các cương lĩnh cách mạng của ĐCS Việt Nam cũng như thấy rõ vai trò của từng bản Cương lĩnh trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể. 4- CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010). Cùng với việc xuất bản bộ sách dưới dạng sách in truyền thống, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản bộ Văn kiện Đảng toàn tập dưới dạng sách điện tử gồm hai đĩa chứa đựng toàn bộ nội dung văn bản của 54 tập sách, hơn 30 ca khúc chọn lọc ca ngợi Đảng Cộng sản, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam. Với thế mạnh vượt trội của công nghệ số, các văn bản trong CD-ROM được định dạng trung thành từng trang so với sách in truyền thống. Ngoài ra, CD-ROM còn có các công cụ tra cứu rất tiện ích nội dung của 54 tập Văn kiện Đảng gồm: Văn kiện các tổ chức tiền thân của Đảng, Văn kiện Hội nghị thành lập Đảng, văn kiện các Đại hội, Hội nghị Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, các quyết định, thông tri, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các thời kỳ. Ở cuối mỗi tập còn có phần phụ lục gồm một số tài liệu quan trọng của Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam và các Khu ủy, Quân khu ủy... Đặc biệt, 40 chuyên đề chỉ dẫn tra cứu sẽ giúp bạn đọc dễ dàng nắm được toàn diện các hoạt động lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập là một công trình có ý nghĩa, đặc biệt có giá trị đối với việc nghiên cứu và tuyên truyền về lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Đảng cho mọi thế hệ đảng viên, nhân dân, nhất là lớp trẻ; giúp ích cho việc tra cứu, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Đảng ta, nhất là về những bài học trong xây dựng Đảng. Đồng thời, đây cũng là một công cụ hữu hiệu, góp phần vào việc giáo dục tư tưởng và đấu tranh tư tưởng trong Đảng và trong xã hội chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật về lịch sử Đảng ta. 5- Đảng Cộng sản Việt Nam - 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (NXB Quân đội Nhân dân, 2010). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của ĐCS Việt Nam (tháng 12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến năm 2011 vừa tròn 25 năm. Nhìn lại chặng đường 25 năm đã qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có quyền tự hào khẳng định những thành tựu mà chúng ta đạt được là thật sự to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về mặt lý luận và thực tiễn. Với tinh thần kế thừa, chọn lọc, bổ sung kết quả các công trình nghiên cứu đã được công bố những năm gần đây, cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam - 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (do PGS, TS Vũ Như Khôi chủ biên) giúp độc giả có cái nhìn tổng quát, toàn diện về quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước của Đảng trong một phần tư thế kỷ qua. Cuốn sách thể hiện một cách cô đọng những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Chủ đề của cuốn sách được sáng rõ qua ba phần: Phần thứ nhất - Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng; Phần thứ hai - Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996); Phần thứ ba - Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và từng bước hội nhập quốc tế (1996-2010). 6- Những tấm gương bình dị mà cao quý (NXB Quân đội Nhân dân, 2010). Cuốn sách tuyển chọn những bài viết đã công bố của cuộc thi Những tấm gương bình dị mà cao quý do các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động phối hợp tổ chức hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008), nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Được phát động rộng rãi trong cả nước từ ngày 3-2-2007, đến nay cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các cây bút, bạn đọc từ mọi miền đất nước; thông qua đó phát hiện hàng trăm tấm gương bình dị nhưng làm được nhiều việc tốt, cao quý có tác dụng cổ vũ, thôi thúc phong trào thi đua yêu nước. Những tấm gương bình dị mà cao quý gồm 3 tập, giới thiệu nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ở mọi lĩnh vực, vùng miền. Nhiều câu chuyện để lại niềm xúc động, trân trọng và cảm phục lớn lao cho người đọc như: 'Nồi cháo Thạch Sanh' của mẹ, Hơn 30 năm 'đưa đò' miễn phí, 48 lần hiến máu, Người mẹ của 50 con, Vết chân tròn đi 'gieo chữ', 13 năm tìm chồng... 7- Bản lĩnh Anh hùng trên cao nguyên xanh (NXB Hội Nhà văn - Công ty Văn hóa trí tuệ Việt). Cuốn sách do nhóm tác giả ban biên tập Công ty văn hóa trí tuệ Việt (gồm Đoàn Mạnh Phương, Đặng Đình Chân, Trần Anh Tuấn, Trần Miêu) thực hiện. Với gần 400 trang viết theo thể ký, phản ánh chân thực những người thật việc thật của Binh đoàn 15, Tổng Công ty 15, Bộ Quốc phòng suốt hơn 25 năm qua trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Tác phẩm làm nổi bật những nỗ lực vượt khó khăn, hiểm nguy của cán bộ chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trên mặt trận phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở tuyến biên giới trọng yếu. Bản lĩnh Anh hùng trên cao nguyên xanh nêu bật tình đoàn kết quân dân thông qua việc tổ chức kết nghĩa giữa Binh đoàn với tỉnh, huyện; Công ty với huyện, xã và từng hộ đồng bào người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng chính là cơ sở chính trị vững chắc đánh bại mọi âm mưu chia rẽ, mất đoàn kết của các thế lực thù địch và tạo tiền đề quan trọng góp phần làm giàu đẹp Tây Nguyên, giàu đẹp Tổ quốc. 8- Hành khúc giải phóng (NXB Trẻ, 2010). Đây là công trình sưu tầm, biên soạn công phu của các tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung. Cuốn sách tập hợp 581 ca khúc được sáng tác vì miền Nam và ở miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 của hàng trăm nhạc sĩ; 54 bài hồi ức, những lá thư giữa hai miền Nam - Bắc của các văn nghệ sĩ khác trong những năm tháng chiến tranh đã góp phần làm nên diện mạo một nền âm nhạc giải phóng miền Nam. Công trình đã dày công hệ thống cụ thể những tác phẩm nào ra đời trong giai đoạn nào của lịch sử. Toàn bộ 581 ca khúc cũng là ngần ấy sự kiện, tâm sự, niềm cảm hứng nghệ thuật của mỗi người nhạc sĩ. Trong dòng chảy của nền âm nhạc đặc biệt đó, có những ca khúc hừng hực khí thế tiến công, nổi dậy như: Tiến lên chiến sĩ đồng bào (thơ Hồ Chủ tịch, Huy Thục phổ nhạc), Tiến về Sài Gòn (Lưu Hữu Phước), Sài Gòn tiến quân (Nguyễn Đồng Nai), Tiến về thành Huế (Trần Hoàn), Vang lệnh truyền thừa thắng xông lên (Thanh Trúc), Xông lên tuyến đầu (Nguyễn Tấn Thy), Đô thành xốc tới (Trương Châu Mỹ)... Lại có những ca khúc đằm nén, sục sôi những lời thề với Tổ quốc, với cuộc trường chinh vĩ đại: Còn giặc Mỹ còn đánh hăng, Bà mẹ miền Nam tay không thắng giặc (Thuận Yến), Dân ta đánh giặc anh hùng (Nguyễn Văn Thương), Lời thề diệt Mỹ (Trọng Loan)... Còn rất nhiều ca khúc viết về Bác Hồ và một hệ thống ca khúc của học sinh thanh niên những tháng năm xuống đường đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.