Sabibeco bất ngờ báo lỗ 107 tỷ đồng năm 2020

  2770 liên quanGốc

  Sabibeco báo lỗ ròng gần 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 88 tỷ đồng. Đây là mức lỗ lần đầu tiên của Sabibe có tính từ năm 2009 đến nay.

  CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 với doanh thu thuần sụt giảm 30% về còn 2.008 tỷ đồng.

  Giá vốn giảm nhẹ hơn với 25% khi chiếm 1.877 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp lao dốc gần 63% về còn 131 tỷ đồng.

  Hoạt động tài chính tiếp tục ghi âm 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 71 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay.

  Các sản phẩm của Sabibeco dưới nhãn hiệu Sagota

  Ngoài ra, Sabibeco còn ghi lỗ gần 39 tỷ đồng từ liên doanh liên kết, nặng hơn rất nhiều so mức 14 tỷ của cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý chiếm lần lượt 75 tỷ và 58 tỷ.

  Do đó, Sabibeco lỗ thuần gần 100 tỷ trong năm 2020, trong khi năm trước vẫn có lãi 115,8 tỷ đồng.

  Chưa dừng lại ở đó, công ty còn chịu lỗ gần 2 tỷ từ hoạt động khác, cao hơn mức lỗ cùng kỳ là 816 triệu đồng.

  Sau cùng, Sabibeco báo lỗ ròng gần 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 88 tỷ đồng. Đây là mức lỗ lần đầu tiên của Sabibe có tính từ năm 2009 đến nay.

  Tại thời điểm cuối kỳ, tổng nguồn vốn của Sabibeco ở mức 3.401 tỷ đồng, giảm 289 tỷ đồng so đầu kỳ. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn chiếm 763 tỷ đồng, giảm đánh kể so đầu kỳ. Vốn góp chủa chủ sở hữu 875 tỷ đồng.

  Minh An

   Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/sabibeco-bat-ngo-bao-lo-107-ty-dong-nam-2020-114264.html