Sa sút trí tuệ ở người cao tuổi | Chuyện tuổi già | 19/05/2024

Người gia sa sút trí tuệ là mối quan tâm lo ngại của nhiều người. Đây cũng là chủ đề của chương trình Chuyên tuổi già tuần này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sa-sut-tri-tue-o-nguoi-cao-tuoi-chuyen-tuoi-gia-19-05-2024-238694.htm