Sa Pa mùa trâu chết rét

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thằng bé Châu A Dơ òa lên khóc nức nở như bị đòn oan. Nó khóc khi con nghé bé nhất đàn gục ngã lần thứ 3 và có vẻ như không thể dậy được nữa...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/2/15/226093.tno