Sa Pa mất mùa du lịch 2/9 sau lũ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không chỉ có các khách sạn vắng vẻ mà những người làm dịch vụ ăn theo như porter - người dẫn đường và mang vác phục vụ khách du lịch leo núi, du lịch bản làng cũng lầm vào cảnh không có việc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=86386