Cách làm hay giúp người dân làm nhanh CCCD có gắn chip điện tử

Hiện nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tây Ninh từ các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn đang khẩn trương, tập trung cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho người dân.

Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an các địa phương gặp rất nhiều trường hợp người dân đến làm trong sổ hộ khẩu hoặc giấy CMND không có ngày, tháng năm sinh, để bổ sung thông tin vào thẻ CCCD. Do vậy, người dân phải đến UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Những trường hợp này khi đến UBND xã, phường, thị trấn thì được yêu cầu phải tự về địa phuơng nơi đăng ký khai sinh trước đây để đăng ký lại hoặc để trích lục tại đăng ký hộ tịch, hay về nơi sinh để xác nhận chưa từng đăng ký khai sinh. Việc này gây khó khăn cho người dân, nhất là những trường hợp đăng ký khai sinh đối với nguời già yếu.

Người dân đến làm thẻ CCCD trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh

Trước tình trạng trên, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh vừa có công văn về việc quán triệt một số nội dung liên quan đến đăng ký lại khai sinh và đăng lý khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Theo đó, về thẩm quyền đăng ký được quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn”. Như vậy, căn cứ quy định trên, nguời đăng ký lại khai sinh được lựa chọn đăng ký tại UBND cấp nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi thường trú. Đây là cách làm hay giúp người dân nhanh chóng làm căn cước gắn chip điện tử.

T.Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cach-lam-hay-giup-nguoi-dan-lam-nhanh-cccd-co-gan-chip-dien-tu-636767/