Ra mắt trung tâm triển lãm nghệ thuật ứng dụng

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức khai trương trung tâm triển lãm nghệ thuật ứng dụng Art Gallery. Sau hai năm xây dựng và chuẩn bị, trung tâm đi vào hoạt động với mong muốn không chỉ là nơi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại mà còn là không gian trưng bày những sản phẩm sáng tạo ứng dụng như: Nội thất, kiến trúc, thời trang...

Công chúng tham quan các sản phẩm nghệ thuật ứng dụng. Ảnh do nhà trường cung cấp.

Trung tâm còn hướng đến trở thành một sàn giao dịch, đấu giá nghệ thuật, mỹ thuật ứng dụng, địa chỉ tin cậy để công chúng có thể mua các tác phẩm nghệ thuật đương đại, trung tâm tổ chức hội thảo, workshop quốc tế. Qua đó, mở ra cơ hội để mỗi sản phẩm sáng tạo nghệ thuật ứng dụng của các nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên... ngày càng gần gũi với đời sống.

HÀM ĐAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ra-mat-trung-tam-trien-lam-nghe-thuat-ung-dung-652951