Đẩy mạnh hợp tác các dự án nâng cao chất lượng môi trường

Việc ký kết hợp tác sẽ phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh giữa các bên, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cũng như thực hiện mục tiêu 'Xây dựng và thúc đẩy triển khai các giải pháp xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP Hồ Chí Minh'.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 23/2, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Biên bản ghi nhớ hợp tác này thể hiện tầm nhìn và định hướng chung mà hai bên đã thống nhất nhằm phối hợp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; triển khai đầu tư các dự án xử lý, tái sinh, tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, cụ thể hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện một số dự án như: Đầu tư hạ tầng trang thiết bị, vật tư và thi công xây lắp kết cấu hạ tầng thuộc dự án Xây dựng bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp-Củ Chi; Thúc đẩy và đầu tư dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi; Triển khai thực hiện đầu tư phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Đầu tư dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”…

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC cho biết, xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, việc đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực môi trường, đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường để hướng đến xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cũng là cách thể hiện sự đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của TP và thực hiện theo đúng chủ trương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Với mong muốn được chia sẻ, giảm áp lực lên ngân sách TP, nhằm giải quyết vấn đề bức xúc của xã hội liên quan tới an toàn vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung hạ tầng kinh tế xã hội của TP Hồ Chí Minh, HFIC mong muốn hỗ trợ CITENCO trong việc huy động vốn đầu tư xây dựng, triển khai các dự án liên quan tới lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng, củng cố và phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của TP cũng như sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững của đôi bên.

Về phía CITENCO, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc CITENCO cho biết, CITENCO là doanh nghiệp công ích trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Với bề dày hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, cùng các trang thiết bị, phương tiện, công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, công nhân giỏi, lành nghề đã, đang và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải....

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được TP giao, đồng thời kết hợp khả năng, thế mạnh của mỗi bên, ông Nhựt hi vọng việc ký kết hợp tác này sẽ phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh giữa các bên, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/day-manh-hop-tac-cac-du-an-nang-cao-chat-luong-moi-truong-575146.html