Vũ Quang (Hà Tĩnh): Bước chuyển từ xây dựng nông thôn mới

Từ huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, qua thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt được những kết quả nổi trội khi cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2020. Đây chính là những cơ sở quan trọng để Vũ Quang phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Cam trồng theo mô hình VietGAP tại thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho quả to, đẹp, chất lượng được thị trường ưa chuộng . (Nguồn: baohatinh.vn)

Đi lên từ điểm xuất phát thấp

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ một huyện 30b miền núi với nhiều điều kiện còn khó khăn, có điểm xuất phát thấp, Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Điều này có thể thấy rõ khi so sánh thời điểm trước khi xây dựng NTM, bình quân của huyện đạt 2,1 tiêu chí/xã; chưa có xã trên 4 tiêu chí, đặc biệt có 15 tiêu chí chưa xã nào đạt, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa...

Tuy nhiên, với sự nỗ lực vươn lên, qua thời gian triển khai xây dựng NTM, đến năm 2019, 11/11 xã đã về đích NTM, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm và Vũ Quang là huyện miền núi đầu tiên trong toàn tỉnh có 100% xã về đích NTM. Trong năm 2020, huyện đã hoàn thành 2 xã NTM nâng cao. Đặc biệt, huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2020.

Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, về cơ sở hạ tầng, sau 10 năm triển khai, toàn huyện đã nâng cấp, làm mới 411,081km đường giao thông và 109,31km mương rãnh thoát nước. Bên cạnh đó, về hệ thống trường học,đến năm 2020, toàn huyện có 30 trường công lập, trong đó có 26 trường thuộc 9 xã, đảm bảo 26/26 trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, về cơ sở vật chất văn hóa, sau10 năm, toàn huyện đã xây mới và nâng cấp 11 nhà văn hóa, khu thể thao xã; 73 nhà văn hóa thôn; 66 khu thể thao thôn.

Đáng chú ý, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi và cũng là điều kiện quan trọng để “kích hoạt” sự vào cuộc của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí còn lại. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 1.845 mô hình sản xuất cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có trên 83 mô hình cho doanh thu trên 1 tỷ đồng, có những mô hình cho doanh thu lên tới 78 tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cụ thể, trong sản xuất, trên cơ sở xác định các sản phẩm có lợi thế, trong đó 3 sản phẩm chủ lực gồm: cam, lợn, gỗ nguyên liệu rừng trồng, Vũ Quang đã tập trung khuyến khích, hỗ trợ phát triển. Đến nay, diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 3.700 ha, riêng cam 2.580 ha. Giá trị sản phẩm từ cây ăn quả trong những năm gần đây đạt 400-450 tỷ đồng/năm.

Với chăn nuôi lợn, tổng đàn thường xuyên có mặt hiện nay gần 30.000 con, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 4.950 tấn. Trên địa bàn huyện có 16 trang trại quy mô trên 600 con/lứa và 3 cơ sở sản xuất lợn giống nái ngoại, quy mô từ 300-650 con. Nhiều mô hình đã cho doanh thu hằng năm trên 30-78 tỷ đồng. Với kết quả này, Vũ Quang là huyện đi đầu trong phát triển chăn nuôi lợn liên kết, chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại của tỉnh Hà Tĩnh.

Phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện Vũ Quang cho biết, đến năm 2025, địa phương phấn đấu trở thành thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, có 100% khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh.

Đáng chú ý, huyện phấn đấu xây dựng mới 762 mô hình kinh tế có doanh thu từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng; có trên 15 sản phẩm OCOP đạt 3 - 5 sao cấp tỉnh và có trên 1.490 ha cam đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, Vũ Quang cũng phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm hằng năm từ 2-2,5%.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Vũ Quang xác định xây dựng nông thôn mới phải thực chất, bền vững trên cơ sở nhân dân làm chủ thể, đồng thời, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kiên trì, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hướng tới các mục tiêu, Vũ Quang cho biết, địa phương sẽ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu, mạnh dạn làm kinh tế, xây dựng vườn mẫu để nhân ra diện rộng. Đặc biệt, biết chọn mũi nhọn, điểm đột phá để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các tiêu chí NTM; tùy từng thời điểm cụ thể, có sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí.

Để tiếp tục đạt được kết quả trong xây dựng NTM, Vũ Quang xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về xây dựng NTM. Do đó, công tác tuyên truyền cần được làm thường xuyên, liên tục, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là triển khai các chủ trương, chính sách và lan tỏa các mô hình tiêu biểu, các cách làm hay, hiệu quả để nhân dân thay đổi nhận thức và tư duy trong đầu tư phát triển sản xuất.

Một trong những giải pháp không kém phần quan trọng được Vũ Quang xác định đó là cần có sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Đi cùng với đó là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, cầnvận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; sớm ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ thỏa đáng cho việc phát triển các loại mô hình kinh tế. Kiên trì xây dựng các mô hình điển hình; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan, cụ thể những kết quả đạt được và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng NTM./.

BT

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/vu-quang-ha-tinh-buoc-chuyen-tu-xay-dung-nong-thon-moi-575104.html