Xuất khẩu hạt tiêu tăng gần 40%

Theo Sở Công thương, trong 8 tháng của năm 2019, lượng hạt tiêu xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 9,7 ngàn tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Trị giá hạt tiêu xuất khẩu đạt 26,5 triệu USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2018. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 8 vừa qua ước đạt hơn 2,6 ngàn USD/tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ (kim ngạch xuất khẩu khoảng 10,8 triệu USD), Đức (3,5 triệu USD), Pakistan (1,68 triệu USD), Ả Rập Xê Út (1,2 triệu USD)...

Lam Phương