Gói giải pháp 'đo ni đóng giày' cho chủ doanh nghiệp M-Business

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nhưng không có tài sản bảo đảm của chủ doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, MSB đã giới thiệu gói giải pháp M-Business

Lam Giang