Nghi lễ đập kiếm vào đầu để tưởng nhớ cháu trai nhà tiên tri đạo Hồi

Đoạn video ghi lại cảnh người Hồi giáo dòng Shia đang tự đập kiếm vào đầu mình để chia sẻ nỗi đau với Iman Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed đã tử nạn hồi thế kỷ thứ 7.

Minh Nguyệt - Tuấn Nguyễn Video: Reuters