Quảng Bình: Dân bất an vì xe ào ạt tránh trạm thu phí

Người dân xã Quảng Phú (Quảng Trạch – Quảng Bình) đã và đang sống trong cảnh bất an và mất an toàn khi mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô chạy vào đường làng để tránh trạm thu phí.

Người dân thôn Nam Lãnh tố cáo nhiều xe tải nặng chạy qua đường liên thôn nhằm tránh trạm thu phí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường sá cũng như đời sống của họ.

Vĩnh Quý