S-Fone đạt 5 triệu thuê bao

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Mạng di động S-Fone ngày 1-7 đã chính thức đạt 5 triệu thuê bao tích lũy sau năm năm chính thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125666&sub=76&top=41