S-Fone chăm sóc khách hàng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 10/12/2008, tại TP.HCM, S-Fone cho biết, sẽ triển khai 2 chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình hoàn trả cước dịch vụ và chương trình Lộc Xuân Kỷ Sửu.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12409&chnlid=14&t=pcolarticle