S café tăng cường nguồn hàng, điểm bán phục vụ tết Nguyên Đán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Để phục vụ tết Nguyên Đán 2008, S café vừa cam kết, tới đây sẽ tăng cường nguồn hàng phục vụ cũng như bảo đảm mọi người đều có thể tìm thấy các sản phẩm của S café ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/12/20/219864.tno