Rút tên khỏi “danh sách đen"

(DĐDN) - Theo thống kê của Bộ TN&MT, 94% cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng đã được rút tên, di dời, ngưng hoạt động hoặc hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm tra, xử phạt nặng những đơn vị có mặt trong“danh sách đen"vi phạm pháp luật về môi trường.

Trạm xử lý nước thải mỏ của Cty Than Vàng Danh được đầu tư hiện đại

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, bộ phận thường trực Văn phòng 64 đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hai văn bản mới về phân loại và lập danh mục cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng cần phải xử lý. Cụ thể là Thông tư số 04 của Bộ TN&MT quy định về tiêu chí xác định cơ sở gây ÔNMT và Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

Giảm điểm nóng

Đến nay, phần lớn các cơ sở ÔNMT đã được xử lý triệt để, góp phần giảm đáng kể các điểm nóng về ÔNMT, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Có 378 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý. Thời điểm hiện tại, trong số 3.856 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được thống kê, còn 279 cơ sở vẫn đang trong quá trình tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác đang trong quá trình rà soát, đánh giá về mức độ gây ô nhiễm. Điều này cho thấy các cơ chế, chính sách và biện pháp được thực hiện trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020.

Điển hình là TP Hà Nội, tập trung thực hiện Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng, đến nay 25/25 cơ sở đã cơ bản khắc phục tình trạng ÔNMT.

Phú Thọ cũng được xem là tỉnh hoàn thành cơ bản xử lý các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng. Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ Nguyễn Ngọc Thắng, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6/7 cơ sở (đạt 85,7%) đã hoàn thành và được chứng nhận rút ra khỏi Quyết định 64 là: Công ty CP bia rượu Viger Việt Trì, TCty Giấy VN, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Cy CP Dệt Vĩnh Phú và Cty PangRim Neotex.

Không để các cơ sở mới phát sinh

Hiện nay, Bộ TN&MT đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng đến năm 2020. Mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ÔNMT được rà soát bổ sung đến năm 2015, đồng thời, chấm dứt tình trạng phát sinh cơ sở gây ÔNMT; bảo đảm trên phạm vi cả nước không còn cơ sở thuộc khu vực công ích gây ô nhiễm.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT để đến năm 2020 không còn phát sinh cơ sở gây ÔNMT.

Dự thảo Kế hoạch đã nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý… Nhiều chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng, đến năm 2020 không còn phát sinh cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội nhằm đầu tư xử lý triệt để các cơ sở này.

Mặt khác, cũng cần đưa chỉ tiêu “giảm tỉ lệ phát sinh các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng” thành chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đánh giá chất lượng của sự phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. Đưa nội dung xử lý dứt điểm các làng nghề gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định 64 vào Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Cùng với đó, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách quản lý để có căn cứ pháp lý hiệu quả trong xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng. Tiến hành phân loại và đề xuất hướng xử lý từ yêu cầu tiến hành các biện pháp xử lý môi trường, tạm thời đình chỉ đến cấm hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Xuân Hợp

Email Print

Kế hoạch, Phú Thọ, Hà Nội, môi trường, hoạt động