Rút ra các bài học kinh nghiệm để đổi mới công tác tổ chức, cán bộ

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổng kết công tác năm 2010, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, bế mạc sáng qua, 24-3, sau một ngày rưỡi làm việc.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, 65 ý kiến phát biểu tại hội trường và ở các tổ thảo luận đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức T.Ư; đồng thời nêu rõ kết quả đạt được, phân tích sâu những yếu kém và nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục, rút ra các bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đó là, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; việc thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã và những địa phương không tổ chức HĐND; về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hướng mạnh về cơ sở. Vấn đề xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên; công tác tuyển dụng công chức và thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được nhiều đại biểu tập trung thảo luận, nêu kinh nghiệm, cách làm của địa phương mình. Một số ý kiến cho rằng, cần phân tích làm rõ nguyên nhân tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt thấp. Việc trẻ hóa cán bộ, xây dựng cơ cấu đội ngũ cấp ủy bảo đảm ba độ tuổi nên được chuẩn bị sớm và có kế hoạch lâu dài. Cần đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, chú trọng việc bồi dưỡng theo chức danh và nâng cao kỹ năng điều hành, tổ chức thực hiện; cần có chính sách hợp lý hơn đối với cán bộ nữ, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật... Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nêu rõ những việc đã làm được, yếu kém cần khắc phục và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 và cả nhiệm kỳ tới (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay). Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đã trao tặng đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên T.Ư Đảng các khóa IX, X, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, Huân chương Độc lập hạng nhất - phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng vì có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban Tổ chức T.Ư quyết định tặng Cờ thi đua năm 2010 cho 21 đơn vị; tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 83 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.