Rút kinh nghiệm việc điều hành xuất khẩu gạo

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Mục tiêu quan trọng hàng đầu: Bằng mọi giá phải ổn định kinh tế vĩ mô

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009060401284178P0C1002/rut-kinh-nghiem-viec-dieu-hanh-xuat-khau-gao.htm