Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại 2 đơn vị: Quan Hóa và Vĩnh Lộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm sau tổ chức Đại hội điểm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trình bày báo cáo rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền giải đáp ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Trong đó, tập trung phân tích từng nội dung cụ thể như: Công tác tuyên truyền, các văn kiện trình bày tại đại hội, đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ khóa mới, vấn đề tham luận tại Đại hội, điều hành chương trình Đại hội và nội dung trang trí, khánh tiết...

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy Ngô Anh Thúy phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn Vũ Thị Suất phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”. Theo đó, cuộc thi được diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 1/4 đến 26/5/2024 theo hình thức thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet.

Giám đốc phòng khách hàng doanh nghiệp VNPT Thanh Hóa Mạch Quang Tứ hướng dẫn sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

Đại diện VNPT Thanh Hóa hướng dẫn sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 2 huyện Quan Hóa và Vĩnh Lộc đã tập trung cao độ, hoàn thiện các nội dung công việc để tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch của tỉnh, trở thành sự kiện chính trị quan trọng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sớm hoàn thành báo cáo rút kinh nghiệm, rà soát, xem xét, nghiên cứu các nội dung Mặt trận các huyện còn băn khoăn, ban hành đề cương hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất thực hiện Đại hội MTTQ cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, MTTQ cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định. Tập trung chỉ đạo, xây dựng báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, cân đối; xây dựng chương trình hành động cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, hướng dẫn MTTQ cấp trên để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt. Trong đó, tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã trong tháng 3; tổ chức tốt Đại hội cấp huyện, hoàn thành trong tháng 5/2024; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 trong nửa đầu tháng 7/2024.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/rut-kinh-nghiem-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-mttq-cap-huyen-nhiem-ky-2024-2029-nbsp/208081.htm