Rút giấy phép công ty đa cấp Liên minh Tiêu dùng

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam.

Rút giấy phép công ty đa cấp Liên minh Tiêu dùng - Ảnh 1

Công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam đã bị xử phạt số tiền 409,5 triệu đồng, theo Quyết định số 252/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.

Ngoài ra, Cục Quản lý Cạnh tranh còn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 013/GCN-QLCT cấp ngày 31/12/2014 của Công ty này.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết Công ty này đã vi phạm nhiều khoản trong hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể, không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp.

Công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đổi với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; không thực hiện nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty này, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cho biết việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

"Để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể và nên tiến hành các bước theo hướng dẫn tại http://www.vca.gov.vn/chitiettintuc.aspx?ID=3214&CateID=421 .

Công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam có trụ sở chính tại số 33 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105989285 do Sở Kế hoạnh và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11/9/2012, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/12/2015).

Phan Trang