Russell crowe với 3:10 To Yuma

    Gốc

    3:10 To Yuma là bộ phim cao bồi miền viễn tây được thực hiện lại từ phim cổ điển năm 1957, chỉ mới công chiếu trong 3 ngày cuối tuần của tháng 8-2007 tại Bắc Mỹ, phim đã thu về cho nhà sản xuất Lionsgate 14,1 triệu USD

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/203677.asp