"Rừng xưa lối cũ yêu thương lại về"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Rời ATK Việt Bắc trong nắng chiều bảng lảng, bỗng thấy niềm quyến luyến chợt dâng đầy với vùng đất có những chiến công như huyền thoại. Như nghe thấy đâu đây tiếng "ve kêu rừng phách đổ vàng"* bên lán Bác Hồ, như thấy cả bóng dáng Người mỉm cười lắng nghe nhịp sống đang cựa mình sinh sôi ở miền sơn cước. Và như đâu đây một lời nhắn nhủ: nơi đây vẫn mãi xứng đáng là chiếc nôi cách mạng, xứng đáng với sự tin yêu của Bác, của Đảng như ngày kháng chiến...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/2/84541.cand