Rừng phòng hộ Phú Ninh bị “xẻ thịt”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hồ chứa nước Phú Ninh (Quảng Nam) như “túi nước khổng lồ treo trên đầu”. Nếu vỡ đập, sẽ là thảm họa. Vậy mà, hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh đã bị đốn hạ Chúng tôi có mặt tại thôn Long Sơn, xã Tam Đại (Phú Ninh - Quảng Nam). Long Sơn còn có tên là “làng lâm tặc”, vì nhiều người trong thôn tham gia... phá rừng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/204123.asp