Rùng mình công nghệ chế biến 'đặc sản' thịt chuột siêu bẩn

Thịt chuột, món mà một số nơi vẫn coi đó là đặc sản đang được giết mổ như thế nào?

Video: Rùng mình công nghệ chế biến "đặc sản" thịt chuột siêu bẩn: