Rừng Lán Tranh đang "kêu cứu"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    "Mình đi giải tỏa nhiều lần rồi nhưng đợt này là nặng nhất" - Ông Ha Ơn, cán bộ phụ trách dân tộc của UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), kể lại vụ giải tỏa đất rừng bị chiếm. Hơn một trăm người đã tiến công lực lượng giữ rừng bằng gậy gộc, dao búa và vây trụ sở xã...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130225&sub=67&top=40