'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng

Tôn Ngộ Không đi xe bus, người nhện có ngực khủng... là những hình ảnh khôi hài chỉ có ở châu Á.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 1

Người nhện ngực khủng.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 2

Yểu điệu thục nữ.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 3

Tranh biếm họa.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 4

Dáng anh rất sexy.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 5

Con cháu của thủy thủ Popeye.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 6

Mất Cân Đẩu Vân, Tôn Ngộ Không phải đi xe bus.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 7

Đồng đội.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 8

Rau quả cũng cường tráng.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 9

Chống mất trộm.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 10

Một công đôi việc.

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 11

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 12

'Rung ghế' vì hành động của người nhện ngực khủng - Ảnh 13