Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016

Không có sự hiện diện của các ngôi sao nổi tiếng hay hoa hậu, triển lãm Vietnam Motor Show 2016 vẫn hút hồn khách thăm quan bằng dàn mẫu trẻ, gợi cảm.

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 1

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 2

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 3

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 4

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 5

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 6

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 7

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 8

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 9

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 10

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 11

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 12

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 13

Rừng chân dài gợi cảm tại Vietnam Motor Show 2016 - Ảnh 14

Khánh Hòa