Rủi ro tỷ giá: Vì nước chưa đến chân?

    5 đăng lạiGốc

    Có những thiệt hại không thể hiện trên sổ sách, tỷ giá vẫn được “bảo hộ”, nên nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với giải pháp phòng ngừa...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=25ee7ac60a9cde&page=category