Rủi ro từ việc Tập đoàn kinh tế đầu tư dàn trải

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo số liệu chưa đầy đủ của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thì tính đến thời điểm cuối năm 2007, đã có 16 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng với tổng giá trị đầu tư là 4.965 tỷ đồng;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=65905