Rùa tai đỏ hai đầu

TTO - Chú rùa tai đỏ hai đầu Takara, trong tiếng Nhật có nghĩa là "châu báu", đang được giới thiệu tại Moriyama, miền tây Nhật Bản ngày 27-5-2008. Theo các nhà nghiên cứu, rất hiếm khi người ta nhìn thấy một chú rùa tai đỏ hai đầu còn sống.