Rủ nhau… cào hến

Cứ tờ mờ sáng là “tập đoàn” cào hến ở nhiều thôn của xã Ngọc Lý lại í ới gọi nhau lên đường. Từ khi có nghề mới, nhiều người dân trong xã không phải đi kiếm việc làm thêm ở nơi xa mà còn có “bát ăn bát để” từ cào hến