Rủ nạn nhân đi lừa đảo

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi bị lừa, 3 nạn nhân lại được trở thành phó giám đốc cho công ty của Phương. Phương dụ mọi người rằng, nếu ai vận động được người đi xuất khẩu lao động thì sẽ được Phương trả công là 200 USD/suất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/94087.cand