Rủ các cô gái đi du lịch Sapa rồi lừa bán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cường rủ T. đi du lịch Sapa rồi lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Qua khai thác, Cường cùng đồng bọn khai nhận đã lừa bán 3 cô gái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=93759