Rủ bạn cùng phạm tội

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Lúc 21 giờ ngày 25-4-2007, trong khi làm việc tại công ty nhựa ở P.An Lạc, Q.Bình Tân,

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/ghi_nhan_tu_phap_dinh/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080922.555