Roszarubezhneft là ai?

    262 liên quanGốc

    Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Venezuela ông E. Abrams cho biết các cơ quan nước này đang nghiên cứu thông tin về công ty Roszarubezhneft, mới được chính phủ LB Nga thành lập, cụ thể công ty sẽ có những hành động gì sau khi tiếp quản tài sản, sẽ tiếp quản 100% hay chỉ một phần.

    Ông Abrams cũng lưu ý, sự ra đi của Rosneft là phản ứng rõ ràng đối với việc giá dầu giảm mạnh, ngoài ra, giá dầu thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngoại tệ của chế độ Maduro. Venezuela không bán được dầu, sản lượng khai thác giảm mạnh do các kho chứa đã đầy.

    Mục đích giá dầu thấp của Mỹ đến đây đã rõ - bóp chết nền kinh tế Venezuela.

    Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/roszarubezhneft-la-ai-568750.html