Ronald Greenwald - Thương thuyết gia hàng đầu của CIA

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Vốn là giáo sĩ Do Thái giáo nhưng Ronald Greenwald (sinh năm 1937) lại trở thành thương thuyết gia làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong một dịp tình cờ vào năm 1978. Từ đó đến nay, Greenwald đã thực hiện thành công nhiều vụ thương thuyết với chính phủ nhiều quốc gia để giúp cho các điệp viên CIA được trả tự do.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/10/64536.cand