Rồi sẽ thành cổ tích - Truyện ngắn của PHẠM THÁI QUỲNH

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tôi đọc truyện này cho bạn tôi là một biệt động Sài Gòn nghe, trước khi tôi cầm bút viết đoạn kết. Bạn tôi nói: "Chuyện ông kể rồi sẽ thành cổ tích".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120498&sub=124&top=43