Rối phương án vốn xây cầu Sài Gòn 2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    TPHCM đã bắt đầu “chạm tay” vào những dự án lớn trên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai) nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên trục đường cửa ngõ này...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/08/095647/11735