Rối nhiễu tâm trí tuổi teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những hậu quả đáng tiếc xảy ra với lứa tuổi học sinh như chán học, bỏ học, phá rối, bỏ nhà ra đi hoặc tự tử, phần lớn bắt nguồn từ rối nhiễu tâm trí không được phát hiện và điều trị kịp thời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=55365