Robot làm sạch nước

B.Ngân (Theo Dailymail)

(Cadn.com.vn) - Các kỹ sư tại Bristol (Anh) đã phát triển một robot mềm với “miệng” và “ruột”có khả năng tiêu thụ các chất hữu cơ trong nước, chuyển thành năng lượng điện cần thiết để tiếp tục "sống" trong nước. Robot có thể ăn các chất hữu cơ trong nước như tảo nở hoa hoặc nước thải, làm sạch môi trường nước xung quanh.

Robot làm sạch nước - Ảnh 1