Robot do thám nhảy cao hơn 9 m vượt tường

Sand Flea là robot do thám, được sử dụng trong Lục quân Mỹ, có khả năng nhảy cao hơn 9 m để vượt qua nhà, tường rào.

Hoàng Thiên