Robot cánh dơi bay lượn điêu luyện trên không trung

Robot được thiết kế giống với hình dạng của cáo bay và sử dụng màng nhân tạo siêu mỏng dựa trên đôi cánh của loài dơi ngoài đời thực.

Video: CNET