Rò rỉ khí methane từ Dòng chảy phương Bắc thấp hơn dự kiến

    Theo Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp, lượng khí methane rò rỉ từ hai hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức thấp hơn so với con số giới chuyên môn dự báo.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ro-ri-khi-methane-tu-dong-chay-phuong-bac-thap-hon-du-kien-55356.htm