Rò rỉ chất plu-tô-ni-um tại nhà máy hạt nhân của IAEA ở Áo

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    BBC ngày 4-8 đưa tin, đã xảy ra sự cố rò rỉ chất plu-tô-ni-um tại nhà máy hạt nhân do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quản lý ở Thủ đô Viên, Áo...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.39948.qdnd