Rô bốt chăm sóc người cao tuổi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Các nhà nghiên cứu trường Đại học Ma-xa-su-xét (Mỹ) vừa cho ra đời rô bốt uBOT-5 chăm sóc người cao tuổi. Rô bốt uBOT-5 ngoài giúp người già đi mua sắm hàng ngày, nó còn có thể nhận ra một động tác bất thường như cú ngã và báo cho người chăm sóc y tế ở xa.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/166992