RMIT Việt Nam tổ chức “Ngày hội Thông tin”

    Gốc

    (HNMO) - Ngày 6 tháng 4 năm 2008 Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam sẽ tổ chức “Ngày hội Thông tin” tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội nhằm giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh khám phá sự vượt trội về chất lượng quốc tế đào tạo bằng cấp Úc ngay tại Việt Nam.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/163959