RMIT trao 28 học bổng toàn phần

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - ĐH quốc tế RMIT vừa thông báo sẽ trao 28 học bổng toàn phần năm 2009 cho học sinh phổ thông có kết quả xuất sắc năm lớp 12, đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu để học tại cơ sở của trường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/209266