Rio+20: Tăng trưởng xanh nhằm hạn chế rào cản thương mại

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội nghị Liên hợp quốc với chủ đề “Hướng thế giới đến phát triển kinh tế xanh”, Rio+20 lần này sẽ là cơ hội lịch sử để xác định con đường cho một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn, sạch hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn.

Thông tin này được đề cập tại cuộc gặp gỡ báo chí vừa diễn ra ngày 1/11, tại Hà Nội nhằm trao đổi thông tin về Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững (gọi tắt là Rio+20) sẽ diễn ra tại Brazil vào tháng 6 năm sau 2012.

Năm nay, Hội nghị sẽ tập trung vào câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng một nền kinh tế xanh để đạt được phát triển bền vững; tăng số người thoát đói nghèo và cải thiện sự hợp tác quốc tế cho sự phát triển bền vững?

Theo đánh giá của các chuyên gia, chiến lược tăng trưởng xanh cùng vấn đề môi trường ngoại vi chưa thực sự được đánh giá đúng mức độ quan trọng. Chính điều này cũng tạo ra những rào cản thương mại và đầu tư, cùng với đó là kìm hãm sự phát triển và phổ biến của công nghệ xanh trên toàn cầu.

Nhìn nhận tăng trưởng xanh như một công cụ để phát triển bền vững, ông Đào Xuân Lai, Trưởng phòng phát triển bền vững, UNDP tại Việt Nam cho rằng: Đã đến lúc các quốc gia trong đó có Việt Nam phải nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế, bởi chúng ta đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên vốn có do sản xuất, khai thác, và xả thải một cách quá mức.

Về phía mình, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực tham gia đóng góp cho dự thảo báo cáo của Liên hợp quốc về phát triển bền vững sẽ được trình bày tại Rio+20, đồng thời xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh với mục tiêu thay đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế cụ thể là kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2011-2015 về phát triển bền vững để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

Thực tế, ở Việt Nam, công tác quản lý chất thải đã có những tiến bộ nhất định, tỷ lệ thu gom trung bình ở các đô thị trên địa bàn toàn quốc đạt trên 80%, ở khu vực nông thôn đạt 40 - 55%. Quản lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị và khu công nghiệp đã được chú ý với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khí thải, bụi, tiếng ồn…

Rio+20 là hội nghị được tổ chức 10 năm một lần, năm 1992 có tên là Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất, tại đây đã thông qua Chương trình nghị sự 21 - Kế hoạch chi tiết về tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

(T.Hương)