“Ring ring iu” - Chốt danh sách rồi nè!

    Gốc

    (HHT_Online) Mới thoáng 1 cái mà đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày cuộc thi Ring ring iu bắt đầu. Và giờ đây Teenline đã có danh sách của 10 bạn cuối cùng rồi đấy nhé!

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/TIN247/8360.hht